Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ...

 
Τον Σεπτέμβριο του 1990 ο ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ κάνει την εμφάνισή του στον χώρο της διακίνησης ευπαθών φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων ως μία νέα μεταφορική εταιρεία. Χάρη στον επαγγελματισμό, το ήθος και την υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου μεταφορικού έργου η εταιρεία κερδίζει γρήγορα την εμπιστοσύνη πολύ σημαντικών εταιρειών, πολυεθνικών και μη,  στον χώρο του φαρμάκου και των συναφών παραφαρμακευτικών προϊόντων, συνάπτοντας σχέσεις αποκλειστικής συνεργασίας για τη διακίνηση προϊόντων.

O ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ πρωτοπορεί στην εφαρμογή διαδικασιών για τη διακίνηση ευαίσθητων / ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη θερμοκρασία καθόλη τη διάρκεια του έτους με ειδικές ψυκτικές μονάδες σε φορτηγά αποκλειστικά κλειστού τύπου και καθιερώνεται ως leader στον κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Cold Chain). Οι περιοχές κάλυψης εξυπηρετούνται με ιδιόκτητα οχήματα αρχικά σε δύο βασικά δίκτυα στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια και στην υπόλοιπη Ελλάδα μέσω σταθερών συνεργασιών με επιλεγμένους συνεργάτες αντίστοιχα υψηλών προδιαγραφών.

Το 2013 ο Όμιλός μας μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, μεγαλύτερης έκτασης και εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξοπλίστηκε με ευμεγέθεις θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε συνθήκες 2-8°C και 15-25°C καθώς και μεμονωμένα επαγγελματικά ψυγεία τύπου βιτρίνας (συνθήκες φύλαξης 2-8°C). Όλοι οι χώροι ελεγχόμενης θερμοκρασίας παρακολουθούνται για την καταγραφή της θερμοκρασίας από διακριβωμένα καταγραφικά, τα οποία βαθμονομούνται σε ετήσια βάση.  Αύξησε τον ιδιόκτητο στόλο τoυ και εγκατέστησε τα πλέον εξελιγμένα λογισμικά για την παρακολούθηση των αποστολών σε πραγματικό χρόνο και την ασφαλέστερη διαχείριση των αντικαταβολών των πελατών του, καθώς και για τη συντήρηση του στόλου του. Έκτοτε παρέχεται στους πελάτες μας η επιπλέον δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων τους στη λογική του 3PL (Third Party Logistics).

Η έμφαση που δίνουμε στην πολύ σχολαστική καθαριότητα, εικόνα και ευπρέπεια που αρμόζει στη διαχείριση των φαρμακευτικών και λοιπών προϊόντων υγείας αντανακλάται και στο προσωπικό μας, το οποίο ανταποκρίνεται σε πολύ αυστηρά κριτήρια εμφάνισης και συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Όλα τα μέλη της ομάδας μας, τόσο στα γραφεία όσο και στα οχήματά μας, εκπαιδεύονται συνεχώς πάνω στις αποδοτικότερες και ταχύτερες μεθόδους εξυπηρέτησης πελατών και είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν άρτια και με φιλικό τρόπο το ανατιθέμενο έργο των αποστολών σας, καθώς και να εξυπηρετήσουν  κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας. Η καθαριότητα και επάρκεια των φυσικών μας χώρων, καθώς και του στόλου μας, φροντίζεται με ιδιαίτερα επιμελή και τεκμηριωμένη μέθοδο.

Έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007), ενώ παράλληλα ο Όμιλος συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές σχετικά με την Ορθή Διακίνηση Φαρμάκων (Ορθή Πρακτική Διανομής – GDP), για τις οποίες πιστοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Πρόσφατα πιστοποιηθήκαμε και κατά το Πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας ISO 39001, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας και εστιάζοντας ιδιαίτερα στον κοινωνικό χαρακτήρα του ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ, ο οποίος αποτελεί καθημερινό μας στόχο και επιδίωξη.

Σήμερα ο Όμιλος Διανομών Λιναρδάκη είναι ευρύτατα γνωστός στον Ιατρικό, Φαρμακευτικό και Νοσοκομειακό χώρο και διακινεί τον μεγαλύτερο όγκο της καθημερινής διανομής των φαρμακευτικών , παραφαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών σκευασμάτων και μηχανημάτων, διαγνωστικών οργάνων, αντιδραστηρίων και αναλώσιμων προϊόντων στον χώρο των Νοσοκομείων, ιατρικών εργαστηρίων, κλινικών, διαγνωστικών κέντρων, ιδρυμάτων κοινής ωφέλειας, φαρμακαποθηκών, φαρμακείων, ιατρείων αλλά και ιδιωτών.

Η εταιρική κουλτούρα και η φιλοσοφία του ομίλου παραμένει αναλλοίωτη στη μακροχρόνια πορεία του, έχοντας πάντα σε πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του πελάτη από την πιο σύνθετη έως την πιο απλή μεταφορά, δίνοντας μεγάλη σημασία και σεβασμό στην ανθρώπινη σχέση και στην εδραίωση μακροχρόνιων συνεργασιών.

Προσωπικό

Στόλος