ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ...

 

Ο όμιλος διανομών «Λιναρδάκη» δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο της διακίνησης ευπαθών φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων από το 1990.

Αποτελεί Leader στη μεταφορά φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Είναι ευρύτατα γνωστός στον Ιατρικό, Φαρμακευτικό και Νοσοκομειακό χώρο αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο όγκο καθημερινής διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών σκευασμάτων, ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων, ιδρυμάτων κοινής ωφέλειας, φαρμακαποθηκών, φαρμακείων και ιατρείων.

Η εταιρική κουλτούρα και η φιλοσοφία του ομίλου παραμένει αναλλοίωτη στη μακροχρόνια πορεία της έχοντας πάντα σε πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του πελάτη από την πιο σύνθετη έως την πιο απλή μεταφορά, δίνοντας μεγάλη σημασία και σεβασμό στην ανθρώπινη σχέση και στην εδραίωση μακροχρόνιων συνεργασιών.

Οι στόχοι του ομίλου είναι η συνεχής βελτίωση, η προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και η άριστη εξυπηρέτηση μέσα από την εξειδίκευση στη γνώση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και δυνατοτήτων με κύριο στόχο το χτίσιμο σταθερών σχέσεων, με κοινό ενδιαφέρον του ενός για την επιτυχία του άλλου.

Εξυπηρετώντας καθημερινά 520 σημεία παράδοσης στην Αττική και συνολικά 1450 σημεία στην υπόλοιπη Ελλάδα, ποτέ έξω από τον χρόνο παράδοσης, ο Όμιλος Διανομών Λιναρδάκη αποτελεί μια πολύ αξιόπιστη εταιρεία για μεταφορές ευπαθών φαρμακευτικών προϊόντων. Καλύπτοντας έκτακτες κλήσεις για αναγκαία φάρμακα μετά από σχεδιασμό όλων των πιθανών εναλλακτικών, ανταποκρινόμαστε πλήρως και στην πρόκληση της ταχύτατης παράδοσης σε επείγουσες περιπτώσεις.

Συνεργαζόμαστε με αξιόλογες και αναγνωρισμένες εταιρείες στον χώρο των φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Η ευθύνη μας για σωστή εξυπηρέτηση των πελατών αυτών αλλά και οποιουδήποτε συνεργάτη μας είναι για μας πρωταρχικός στόχος. Αναλαμβάνουμε την μεταφορά αλλά και τα οικονομικά της, διευκολύνοντας τον πελάτη. Το προσωπικό μας είναι άρτια εκπαιδευμένο και έτοιμο να αντιμετωπίσει και το παραμικρό πρόβλημα κατά τη μεταφορά.

Προσωπικό

Στόλος